پیدا

آغاز پرداخت 3میلیارد تومان تسهیلات وام اشتغال زایی حوزه جوانان در استان

درخواست حذف اطلاعات

آغاز پرداخت 3میلیارد تومان تسهیلات وام اشتغال زایی حوزه جوانان در استان /افزایش سمن های حوزه جوانان درلرستان در ت تدبیر وامید مدیرکل ورزش وجوانان لرستان : "علی یاور عزیزپور "درسخنرانی پیش از خطبه های اشترینان از رشد ورزشکاران سازمان یافته ،رشد سرانه ورزشی ،افزایش عناوین ب شده توسط قهرمانان لرستانی وهمچنین تقلیل یافتن صف انتظار متقاضیان وام ازدواج جوانان در لرستان خبرداد. به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ عزیزپور درسخنرانی پیش از خطبه های اشترینان با بیان اینکه ورزش جزیی از نیازهای جوامع است ، اظهارکرد: خدمات خوبی به وسیله نظام و ت در امر ورزش به استان ها وشهرستانها شده است . اوبا اشاره به وظایف دستگاه ورزش وجوانان در حوزه مسائل مربوط به جوانان ،افزود: تصور عموم مردم این است که همه مشکلات ومسائل جوانان را بایددستگاه ورزش وجوانان حل کنددرصورتیکه موضوعات ومشکلات اساسی جوانان که ازجمله بحث مسکن ،شغل وازدواج است هرکدام بیرون از مجموعه ورزش وجوانان بوده وحتی اعتبارات مربوط به آنها نیز برعهده دستگاه های دی ت . عزیزپور تصریح کرد:ما در دستگاه ورزش وجوانان به عنوان دبیر ستاد ساماندهی جوانان نقش پایش ،رصد وگزارش عملکرد دستگاه ها به مقامات بالادستی دراستان و دروزارتخانه را داریم و خارج از این وظیفه هیچ وظیفه دیگری درراستای تهیه ج ه، ایجاد اشتغال یا ساخت مسکن برای جوانان دردستور کارما نیست واعتباری هم دراختیار ما قرار ندارد. او با اشاره به برگزاری بیش از 15 جلسه ستاد ساماندهی جوانان درراستای رفع موانع اعطای وام ازدواج به جوانان ، یادآورشد: طی دوران مسئولیت اینجانب حدود ۳۲ هزار نفر درصف وام ازدواج بودند که با تلاش مجموعه همکاران و مسئوبین با برگزاری بیش از ۱۵ جلسه درجهت رفع موانع وام ازدواج جوانان در سال ۹۵ حدود 333میلیاردتومان ودر سال 96 نیز 334میلیارد و800میلیون تومان اعتبار قرض الحسنه به زوج های جوان متقاضی وام توزیع شد واین صف انتظار از ۳۲ هزار نفر به ۳هزار نفر تقلیل پیدا کرد و خوشبختانه درسال جاری همین روند را د یش گرفته ایم . او اضافه کرد: با رفع موانع وام ازدواج توسط مدیران عامل بانک های استانی در طول سال ۹۵ و۹۶ بیش از ۶۶۶میلیارد تومان اعتبار قرض الحسنه به این زوج های جوان اعطا شد. مدیر کل ورزش وجوانان لرستان با اشاره به ایجادوتوسعه سازمان های مردم نهاد حوزه جوانان در استان در زمان ت تدبیر وامید نیز گفت: در ابتدای ت هیچگونه "سمن" حوزه جوانان یعنی سازمانهای مردم نهادی که درحوزه مسائل مروبوط به جوانان به وسیله خود جوانان فعالیت می کنند دراستان وجود نداشت ولی امروز ۲۱ سازمان مردم نهاد حوزه جوانان که از دستگاه ورزش وجوانان مجوز گرفته اند در راستای کمک به حل مشکلات جوانان در زمینه های آسیب های اجتماعی ،هویت بخشی ، سبک زندگی امورات دینی وقرآنی فعالیت دارند . عزیزپور افزود: انتظار است که جوانان اشترینانی که در دامنه سنی ۱۵ تا ۳۰ سال به سر می برند یک سازمان مردم نهاد را شکل دهند تا به وسیله این سمن بتوانیم فعالیت های جوانان را درحوزه های مختلف ساماندهی کنیم. او بیان کرد: جلسات مختلفی تحت عنوان ستاد ساماندهی جوانان درراستای پر اوقات فراغت جوانان و مبارزه با آسیب های اجتماعی برگزار شده است که نسبت به سنوات گذشته روند رو به رشدی را نشان می دهد لذا امیدواریم که دستگاه ها مصوبات این جلسات را انجام داده و به تکالیف مشخص شده عمل کنند. عزیزپور در ادامه از ارائه اعطای وام قرض الحسنه به جوانان در راستی ایجاد مشاغل د خبرداد وگفت: درحوزه وام ۱۰۰ درصد قرض الحسنه ۳ میلیارد تومان با میانگین ۳ درصد با شعار "وامی ارزان وآسان وشرعی" طی تفاهم نامه که وزارت ورزش وجوانان با بانک رس منعقد کرده است درراستای ایجاد اشتغال های د به جوانان اعطا می شود. مدیرکل ورزش وجوانان لرستان تصریح کرد: پرداخت این تسهیلات در روز گذشته از مرکز استان شروع شده است ومتقاضیان برش سنی ۱۸ تا ۳۵ سال می توانند در زمینه تولید البسه ورزشی ، دام سبک ،میوه ،سبزیجات خشک و ..به دستگاه ورزش وجوانان شهرستانها ی خود مراجعه کنند. عزیز پور در بخش دیگری از سخنان خود از رشد ورزشکاران سازمان یافته لرستان در ت تدبیر وایمد خبرداد وافزود: میانگین ورزشکار سازمان یافته درآغاز مسئولیت اینجانب تعداد ۳۲ هزار نفر بوده است که این میزان در سال 96به ۵۱ هزارنفرورطشکار سازمان یافته رسیده است وباتوجه به هدفگذاری صورت گرفته برای سال 97 پیش بینی ما این است که تا این تعاد تا پایان سال جاری به بیش از ۵۵هزار نفر برسد. مدیر کل ورزش وجوانان لرستان در خصوص تعداد عناوین قهرمانی ب شده توسط ورزشکاران لرستانی نیز بیان کرد: ورزشکاران قهرمان لرستانی درسطوح ملی ،بین المللی ،آسیایی و جهانی تا پایان سال 96 حدود 1986 عنوان را ب کرده اند. علی یاور عزیزپوربا اشاره به افزایش سرانه ورزش استان گفت: این سرانه از ۴۹ سانتیمتر مربع به 57 و18 صدم سانتیمترمربع رسیده است که رشد خوبی را نشان میدهد است . و هدفمان این است تا در ت دوازدهم نیز رشد بیشتری داشته باشیم.