پیدا

ریاست شورای شهر م آباد به رستمی نژاد رسید

درخواست حذف اطلاعات

ولی الله رستمی نژاد به عنوان رئیس شورای شهر م آباد انتخاب گردید. به گزارش یافته، در جلسه شورای ی شهر م آباد که ظهر امروز برگزار شد، ولی الله رستمی نژاد به عنوان رئیس شورای شهر م آباد انتخاب گردید. در همین جلسه با رأی اعضای شورا " ولی الله رستمی نژاد " با ب 5 رای موافق به عنوان رئیس شورا در دومین سال از پنجمین دوره شورای ی شهر م آباد و «رستم کوشکی» به عنوان نایب رئیس انتخاب شدند. از دیگر مصوبات جلسه امروز انتخاب «سجاد بابایی» به عنوان و «اسماعیل رضایی» به عنوان خزانه دار شورای ی شهر م آباد بود. در انتخابات سال اول دوره پنجم شورا که 2 شهریورماه 96 برگزار شده بود، "اردشیر دری د رئیس شورا، «زهرا نظری» نایب رئیس ، «مهرداد علی پناه» و «اسماعیل رضایی» به عنوان خزانه دار شورای ی شهر م آباد انتخاب و فعالیت می د. شایان ذکر است پنجمین دوره انتخابات شورای ی شهر م آباد روز 29 اردیبهشت ماه 96 هم زمان با سراسر کشور برگزار شد و ولی الله رستمی نژاد، رستم کوشکی، اسماعیل رضایی، علی محمد صالحی نسب، زهرا نظری، اردشیر دری دی، علی ماکنعلی، مهرداد علی پناه و سجاد بابائی با ب بیشترین آراء به عضویت شورای ی شهر م آباد درآمدند. حمید رشیدی، محمدجعفر همت پور، احمد میر، محسن اقبالی و هوشنگ نصیری هم اعضای علی البدل هستند. در دوره قبلی، تعداد اعضای شورای ی شهر م آباد 13 نفر بودند که بر اساس قانون جدید در دوره پنجم به 9 نفر کاهش یافت. دوره فعالیت شوراهای ی شهر و روستا 4 سال است.