پیدا

استاندارد سازی ۴۷ باب از جایگاه های cng لرستان

درخواست حذف اطلاعات

در نشست هم شی تامین ایمنی جایگاه های عرضه سوخت استان مطرح شد مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان از استاندارد سازی ۴۷ باب از جایگاه های cng استان خبر داد. به گزارش یافته، به منظور اجرای آیین نامه نحوه تامین ایمنی جایگاه های سوخت و ارائه خدمات مطلوب به مردم, روز نشستی با حضور معاون قضایی دادگستری، سپرست بحران استانداری، مدیران شرکت گاز استان، سازمان استاندارد، اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان، مالکین و متصدیان جایگاه های عرضه سوخت و مسوولین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان در سالن اجتماعات اداره کار استان برگزار شد. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان در این نشست گفت: هیات محترم ان در جلسه۹۶/۵/۱۱ آیین ­نامه نحوه تأمین ایمنی جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی و گاز طبیعی فشرده به خودروها را تصویب کرد که علاوه بر صنعت نفت ، سازمان استاندارد و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در اجرای آیین نامه تدوین شده نحوه تامین ایمنی مجاری عرضه سوخت دخیل بوده و تمامی جایگاه داران عرضه سوخت در سراسر کشور نیز موظف به رعایت استانداردهای وضع شده هستند. بهرامی ضمن اشاره به اینکه مسوولیت تامین و نظارت بر ایمنی جایگاه های عرضه سوخت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شده است، در خصوص وضعیت استانداردسازی جایگاه های cng منطقه، اظهار کرد: تاکنون از مجموع ۵۰ باب جایگاه cng سطح استان، ۴۷ باب موفق به اخذ گواهینامه استاندار سازی از شرکت های بازرسی کیفیت و استاندارد ایران شده اند و ما بقی در حال استانداردسازی تجهیزات جایگاه تا پایان نیمه اول سال جاری می باشند. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان افزود: روند استاندارد سازی جایگاه های cng در استان لرستان مطلوب است و در حال حاضر دستورالعمل استانداردسازی و ایمنی بالغ بر ۹۴ درصد جایگاه های cng ای استان اجرایی شده است. در پایان این نشست نیز علاوه بر سخنرانی مسئولین و مدیران دعوت شده، مالکین جایگاه های عرضه سوخت استان مسائل مشترک را در قالب پرسش مطرح که پاسخ های لازم از سوی مسئولین حاضر در جلسه ارائه شد.