پیدا

بروجرد و اشترینان در حوزه اشتغال مظلوم مانده است

درخواست حذف اطلاعات

مردم بروجرد و اشترینان در مجلس: فرآیند اعطاء تسهیلات طرح‎های اشتغا ل زایی شفاف‎سازی شود/ مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای ی خواستار آن شده که فرآیند اعطاء تسهیلات طرح‎های اشتغا ایی شفاف‎سازی شود. عباس گودرزی ظهر امروز در جلسه کارگروه اشتغال لرستان که در این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به ابهامات فرآیند اعطاء تسهیلات اشتغا ایی به طرح‎های اشتغا ا، شفاف‎سازی این فرآیند ضروری است. وی عنوان کرد: در شرایطی که دغدغه نخست ی، مسئولان و مردم بیکاری و آمار پایین اشتغال است، تحقق تسهیلات اشتغال فراگیر و روستایی در شهرستان بروجرد از 2 درصد به 4 و 10 درصد و در نهایت به کمتر از 20 درصد تاسف بار است. مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای ی ادامه داد: این شهرستان در حوزه اشتغال مظلوم مانده و اگر در کشور هم فرصتی تعریف می‎شود آنچنان که شایسته است این فرصت‎ها محقق نمی‎شوند. گودرزی افزود: نباید درصد تحقق اعتبارات اشتغا ایی فراگیر و روستایی که فرآیند آن در دستگاه‎های بالادستی تعریف شده است تا این اندازه در شهرستان بروجرد پایین باشد. وی خاطرنشان کرد: جمع‎بندی و مسائل و مشکلات مطرح شده شهرستان بروجرد در این جلسه باید در تهران پیگیری شود چرا که در مدت کوتاه برگزاری این جلسه همه مشکلات مرتفع نمی‎شوند. مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای ی بر برگزاری کارگروه های اشتغال فعال‎تر از گذشته توسط فرماندار این شهرستان تاکید و تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر اشتغال دغدغه نخست مردم است همه مسئولان باید برای رفع این مشکل یکپارچه و منسجم ورود پیدا کنند. گودرزی خاطر نشان کرد: مسئولان ارشد استانی باید فرمانداران شهرستان‎ها را م م به برگزاری مداوم کارگروه اشتغال و سرمایه‎گذاری کنند و این جلسات باید پشت و پناه انی که در روند دریافت تسهیلات متحیر و حیرانند باشد.