پیدا

آلوده محیط زیست جنایت است/ برخورد قاطع با متخلفین

درخواست حذف اطلاعات

مدیرکل محیط زیست لرستان: با تلاش و کوشش کارکنان حفاظت محیط زیست لرستان و جوامع محلی مراتع منطقه کوگان و کدر در شهرستان پلدختر پاک سازی گردید. به گزارش پایگاه خبری یافته، باهمت و تلاش کارکنان حفاظت محیط زیست و عشایر منطقه کوگان و کدر شهرستان پلدختر مراتع این منطقه که در اثر اقدام غیراخلاقی و خلاف قوانین زیست محیطی افراد متخلف با سموم و کودهای شیمیایی آلوده شده بود رفع آلایندگی شد. در این عملیات که با حضور مدیرکل و پرسنل اداره کل حفاظت محیط زیست استان، اداره شهرستان های پلدختر و م آباد و عشایر منطقه صورت پذیرفت، با انجام آبپاشی به وسیله دستگاه فل ی بک نسبت به رفع آلایندگی از سطح این مراتع اقدام شد. مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان در این برنامه با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفینی که در اقدامی غیراخلاقی و خلاف قوانین زیست محیطی مراتع این منطقه را با سموم و کودهای شیمیایی آلوده نموده اند، از پیگیری جدی و برخورد قاطع با این متخلفین زیست محیطی خبر داد. مهرداد فتحی بیرانوند با اشاره به تلفات حیات وحش این منطقه در اثر این آلودگی از این اقدام به عنوان یک جنایت نام برد و خاطرنشان نمود برخورد قاطع و بدون اغماض با این تخلفات موجب می شود تا در آینده شاهد تکرار این گونه موارد نباشیم. وی با قدردانی از عشایر این منطقه به خاطر حفاظت و حراست جدی از محیط زیست و منابع طبیعی بر وم تلاش و کوشش بیشتر در راستای فرهنگ سازی در حوزه های مختلف زیست محیطی جهت پیشگیری از آسیب رساندن به محیط زیست تأکید نمود.