پیدا

پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نوعی خود تحریمی است

درخواست حذف اطلاعات

مردم بروجرد و اشترینان در مجلس در گفتگو با فارس: مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای ی گفت: پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نوعی خود تحریمی است. عباس گودرزی در گفت وگو با خبرنگار فارس در بروجرد، الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را نوعی خود تحریمی خواند و اظهار کرد: این کمیسیون به دنبال ارائه یک تعریف واحد از تروریست است، تا بستر حقوقی تعریف تروریسم را از ما بگیرد. وی با اشاره به اینکه پس از امضاء با حدود 190کشور عضو این کنوانسیون مواجه خواهیم شد، عنوان کرد: این در حالی است که تفاوت بنیادینی در نوع نگاه ما به مسئله تروریست وجود دارد. مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای ی افزود: ما مبارزه با خارجی، حمایت از نهضت‎های ‎بخش، جبهه مقاومت و نهاد را حمایت از تروریست نمی‎دانیم، اما در حالی آن‎ها اینها را تروریست می‎دانند که از منافقین کوردلی که اطوی داغ بر گرده فرزندان ملت ما گذاشتند، در کوی و برزن ناامنی ایجاد کرده و انواع جنایات را مرتکب شدند، مورد حمایت قرار می‎دهند. گودرزی تاکید کرد: پس از ملحق شدن به این کنوانسیون به بهانه حمایت از و جبهه مقاومت پرونده ما را به شورای امنیت سازمان ملل برای تحریم‎های جدید ارجاع کرده و در اذهان مردم اینگونه جا می‎اندازند که حمایت از جبهه مقاومت و وجود نهاد عامل فشارهای اقتصادی بر ملت ایران است، همچنانی که توان موشکی و فعالیت‎های هسته‎ای ما را بهانه تحریم‎های اقتصادی قرار دادند. وی تصریح کرد: در حالی حمایت از جبهه مقاومت، نهاد ، توان موشکی و پیشرفت‎های هسته‎ای نقاط قوت و عناصر اقتدار ملی ما محسوب می‎شوند که آن‎ها می‎کوشند، این نقاط قوت و عناصر اقتدار را به نقاط ضعف و چالش برانگیز تبدیل کنند و این کنوانسیون در همین راستا برنامه‎ریزی شده است. مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای ی ادامه داد: این را یک بحث استعماری دانسته و با تمام وجود با چنین لایحه‎ای که ما را به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم ملحق کند، مخالف و معتقدیم که در صورت تصویب آن تاریخ در مورد ما قضاوت خوبی نخواهد کرد. گودرزی پیوستن به این کنوانسیون را زمینه‎ای برای تحریم‎ها و فشارهای اقتصادی جدید بر مردم ایران دانست و گفت: از اساس با چنین معاهده‎ای مخالفت می‎کنیم. وی اظهار کرد: دو هفته گذشته که این لایحه مطرح شد، از تمام ظرفیتمان استفاده کردیم که از دستور خارج شود و به رئیس مجلس نیز اعلام کردیم که چنانچه از دستور خارج نشود، صحن مجلس را ترک خواهیم کرد. مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای ی عنوان کرد: در نهایت رئیس مجلس لایحه را به کمیسیون امنیت ملی ارجاع داده و آن را از دستور خارج کرد، اما متاسفانه این کمیسیون لایحه را تصویب کرده و فردا در صحن مجلس مطرح خواهد شد. گودرزی ابراز امیدواری کرد که مجلس شورای ی به این لایحه استعماری رای ندهد.