پیدا

«گهر» ویژه پیاده روی است؛ ورود موتورسیکلت ممنوع

درخواست حذف اطلاعات

مسئول منطقه حفاظت شده اشترانکوه از توقیف موتورسیکلت هایی که در مسیر دریاچه گهر تردد نمایند خبر داد. به گزارش پایگاه خبری یافته، خسرو بهلولی افزود: به طورجدی با راکبان موتورسیکلت که با تخلف از مقررات قصد تردد در مسیر دریاچه گهر را داشته باشند برخورد شده و موتورسیکلت های آن ها توقیف شده و جهت سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل خواهد شد. بهلولی با اعلام این خبر افزود: تردد بی ضابطه موتورسیکلت در مسیر گهر علاوه بر ت یب محیط زیست سبب ایجاد مزاحمت برای گردشگران نیز می گردد. ایشان با قدردانی از مسئولان قضایی شهرستان گفت: که خوشبختانه دادستان و مسئولان قضایی شهرستان دورود توجه خاص و ویژه ای به محیط زیست و برقراری نظم در دریاچه گهر و حفاظت از منطقه حفاظت شده اشترانکوه دارند و این نقطه قوتی برای حفاظت از محیط زیست این منطقه می باشد. بهلولی از همه گردشگران تقاضا نمود نسبت به رعایت مواردی که برای حفظ محیط زیست اشترانکوه و دریاچه گهر اعلام می گردد اهتمام داشته و محیط بانان را در اجرای این وظیفه مهم یاری رسانند و به خصوص از تردد غیرمجاز با موتورسیکلت در مسیر دریاچه گهر خودداری نمایند.